Płoć 31cm - Arkadiusz Puk

Płoć 31cm - Arkadiusz Puk

Płoć złowiona z podlodu na rzece Pilicy w Warce. Została złowiona na ochotkę haczykową w styczniu 2012.